lørdag 19. august 2017

Når fristelsen ringer, bare legg på telefonen @ Bibelstudie


-- Den vise frykter det onde og vender seg bort fra det, dåren er overmodig og selvsikker. -- Ordspråkene 14:16

******

Det er sunn fornuft at hvis du ikke vil bli stikket, hold deg borte fra vepsen! Hvis du ikke vil bli brent, kom ikke nær brannen! Hvis du ikke vil falle fra klippen, ikke heng på skråningen!

Målet er ikke og se hvor nær du kan komme til fristelse, men heller hvor langt unna du kan bli.

Ordspråkene 14:16 sier: -- Den vise frykter det onde og vender seg bort fra det, dåren er overmodig og selvsikker. --  

En dåre mener han kan takle fristelsen, men hvem er det han tuller med? Du må gjøre en ærlig vurdering. Du må analysere når og hvor du er mest fristet og sårbar. Deretter må du holde deg borte fra de situasjonene så mye du kan.

Bibelen sier og løpe fra fristelse: -- Jeg har tenkt over mine veier, jeg vil vende tilbake til Dine lovbud. -- Salme 119:59

Hvis du må fysisk fjerne deg selv, gjør det! Da Potifars kone fristet Josef, forlot han kappen og løp. Noen ganger må du kanskje forlate stedet, kom deg ut av situasjonen. Gjør det. Ikke hold deg fast. Når du er fristet, stå opp og endre kanalen. Eller slå på musikk, gå en tur, les i Bibelen. Ring en kristen venn. Gjør noe for og bryte opp.

Når fristelsen ringer deg på telefonen, ikke prøv og argumentere. Bare legg på, og gå og gjør noe annet.


Guds natur @ Bibelstudie


-- Like lite som du vet hvordan vinden blåser og knoklene dannes i mors liv, like lite kan du forstå Guds gjerninger, Han som gjør alle ting. -- Forkynneren 11:5

Noen mennesker vil prøve og forklare Guds natur til andre. Selv om det ikke er galt og søke og kjenne Gud, er det feil og tro at vi vet alt og har funnet ut alt. Hvorfor? Fordi Skriften sier at vi ikke har skapt Gud.

-- For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren. -- Jesaja 55:8

Predikantene snakker om forfengelighet. En definisjon på forfengelighet er og ha en oppblåst stolthet i deg selv. Det kan beskrive en person som kanskje oppfatter at de har all kunnskap om Gud. Problemet i seg selv er i den formuleringen. Mange kan kanskje vite litt om Gud. Men hjertets ønske er vell og kjenne Gud.

-- Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! -- Efeserne 3:19

Mange kan kanskje fortelle deg fakta om Gud. Det er andre som kanskje vet mange Bibelske fakta. De kan fortelle om steder der ting skjedde. De kan fortelle deg når det skjedde og hvem som var involvert. De kan til og med vite hvorfor det skjedde. Disse er gode ferdigheter og ha. Men er Bibelfakta alt vi trenger for og bygge et forhold til Jesus? Nei! Kunnskap om Guds Ord er en fantastisk ting og ha. Vi er alle kalt til og studere Bibelen. Men vi kalles ikke bare for og studere, men og leve som Ordet leder våre liv.

Bibelen er den skriftlige beretningen om Guds samspill med menneskeheten i fortid, nåtid og fremtid. Det Gamle Testamentet leder oss mot Jesus Kristus. Det Nye Testamentet åpenbarer Jesus til verden. Guds plan er åpenbar i Kristi liv. Derfor åpenbarer Gud en del av Seg Selv i Jesu identitet.

-- Alt har Min Far overgitt til Meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. -- Matteus 11:27

 Hvilken del av Gud åpenbares for menneskeheten gjennom Kristus? Svaret er den delen vi trenger mest. Den delen som forteller oss at Gud har kjærlighet til menneskeheten. Han hadde så mye kjærlighet til menneskeheten at Han sendte Sin Sønn Jesus til og dø for mennesket.
Guds plan var at menneske skulle tilbringe all evighet med Ham. Når synd kom inn i verden, kunne det ikke lenger skje, fordi synd ikke kunne få lov til og eksistere evig. Derfor ble Adam og Eva fjernet fra Hagen og Livets Tre.
 Mennesket trengte rettferdigheten som bare Gud kunne gi. Dette ble gjort gjennom Kristi liv.

fredag 18. august 2017

To fine Bibelvers


-- Ha din lyst og glede i Herren, så gir Han deg alt ditt hjerte ber om! -- Salme 37:4

Herren, vil at du skal ha det Han ønsker.

-- med blikket festet på Ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden Han hadde i vente, holdt Han ut på korset uten å bry Seg om skammen, og nå har Han satt Seg på høyre side av Guds trone. -- Hebreerne 12:2

Disse to Bibelversene fant jeg i min Bibelstudie i dag, jeg ville bare dele de med dere :-)


Hvordan du kan finne håpet i den mørkeste salmen - Salme 88 - @ Bibelstudie


En av de vanskeligste årstidene vi kan tåle er når vi føler at Gud er stille, spesielt hvis vi allerede går igjennom utfordrende situasjoner. Når det ser ut til at alt går galt, og din hjelp ser ut til og være ingen steder, etterlater det seg en person som føler seg glemt. I ulikhet og rett og slett avvist. 
Hvis dette er deg, er du ikke alene. Forfatteren av Salme 88 har ikke bare vært gjennom denne typen hjerteskjærende situasjon. Salme 88 ser ut til og være en av de sørgelige kapitlene i Bibelen. Sjekk det ut og jeg er sikker på at du er enig. Forfatteren uttrykker følelser av og være overveldet, kuttet av, glemt, bedrøvet, avvist, skremt og fortvilet. Verste av alt griner han til Gud og lurer på hvor Gud er i all sin lidelse. 

Men det er et flott vers i starten av Salmen, Salme 88:2: -- Herre, du Gud som frelser meg, jeg roper til Deg dag og natt. --

Før hans liste over alt som gikk galt, anerkjenner salmisten at det er håp for frelse i Herren, selv når Gud ser stille ut. Vi lærer at bare fordi Gud er stille betyr det ikke at Han er fraværende, og det betyr absolutt ikke at Han ikke arbeider bak kulissene på våre vegne. Ikke bli lurt av mørket i livet ditt, det er aldri større enn hvor din hjelp kommer fra.

Selv når du føler du er langt nede, som forfatteren av Salme 88 beskriver, er Gud der med deg. Fire ganger i salmen ringer forfatteren til Gud. Hans påstand minner meg om Jesus på korset som gråter ut i Sitt mørkeste øyeblikk til Faderen.

-- Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: - Elì, Elì, lemà sabaktàni? - Det betyr: - Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg? -- Matteus 27:46

Jeg vil spørre deg, tror du at Gud sluttet og elske Jesus fordi Han var på korset? Var Jesu lidelse et tegn på at Gud avviste Sin Sønn? Absolutt ikke! Hvis Gud ikke sluttet og elske Jesus på korset, så vil Han aldri slutte og elske deg, uansett hvilken mørk årstid du er i. 

-- Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For Du er med meg, Din kjepp og Din stav, de trøster meg. -- Salme 23:4

Vi kan ikke alltid føle eller høre Gud. men vi kan alltid tro at Hans løfte er større enn vårt mørke.
Denne mørke årstiden presset forfatteren av Salme 88 nærmere Gud. Han ringer ikke til en annen person for og få hjelp. Han ropte til den han visste kunne redde. Denne salmen minner oss om at våre mørke årstider ikke tjener til og vise oss at Gud er fraværende, men hvor desperat vi trenger Hans tilstedeværelse.
Salmisten følte at livet var nær døden, så han roper ut til det eneste som vekker de døde. Han ser ikke etter frelse fra mennesker eller ting. Når du er i nærheten av døden, roper du til den som overfalt døden.

Paulus deler en lignende situasjon i 2. Korinterbrev 1. Han skriver til de troende i Korint.

-- Vi vil at dere skal vite, søsken, om denne nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, men vi regnet oss alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde. -- 2. Korinterbrev 1:8-9

Paulus, som forfatteren av Salme 88, var så dypt nede at han følte at han skulle dø. Likevel deler Paulus med oss at selv denne sesongen hadde en hensikt. Det var for ham og stole mindre på seg selv og mer på Gud. Det er hensikt i din smerte og håp i den mørke årstiden for og presse deg til lyset. Jeg oppfordrer deg til og gjøre akkurat det som forfatteren av Salme 88. Ring til Gud og vent på at Han skal vise Seg større. I min egen erfaring har jeg lært at noen ganger tømmer Gud oss så Han kan fylle oss opp igjen. Og noen ganger er Han stille, så vi kan lære og lytte. Noen ganger lar Han mørket slik at vi kan se at Han er det sanne lyset i livet vårt.

torsdag 17. august 2017

Hvis du sår generøsitet, vil du høste generøsitet @ Bibelstudie


-- Med det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. -- 2. Korinterbrev 9:6-7

Prinsippet om såing og høsting gjelder for alle områder av livet. Ikke bare økonomien din. Uansett hva du sår i livet, skal du høste. Uansett hva du betaler vil bli returnert til deg. Hvis du sår kritikk i livet, kommer du til og høste kritikk fra andre mennesker. Hvis du sår godhet, skal du høste godhet. Det er høstelovene.  Hvis du planter eplefrø, får du ikke pærer. Du får epler. Hvis du sår med generøsitet, vil du høste generøsitet.

Dette er prinsippet om høsting. Når du har behov, plant et frø. Når en bonde ser på sine ufruktbare felt, går han ut og begynner og plante noen frø. Han ser ikke bare på det ufruktbare feltet. Hvis han bare har en liten bit av frø, har han et valg. Han kan enten hakke det, eller han kan gi den bort. Hvis han holder fast på det, er det alt han har.  Hvis han gir den bort , vil Gud formere det. Det fantastiske er dette: Du høster ikke bare hva du sår. Du høster alltid mer enn du sår!

Gud satte det opp på denne måten fordi Han vi at du skal bli som Han. Gud er en giver. Den eneste måten du alltid skal bli som Han, er og lære og være sjenerøs. Når du gir den bort, multipliserer Gud det.

Dette høres ulogisk ut - og gi bort når du har behov for og få mer tilbake. Men det er derfor det krever tro! Gud sier at måten du får er ved og gi. ikke ved og holde på det. 

onsdag 16. august 2017

Ting i verden og det og sammenligne @ Bibelstudie


-- Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den. -- 1. Timoteus 6:6-7

Gud er mer interessert i din karakter enn din komfort. Han kommer ikke til og gi deg ting hvis du ikke har lært prinsippet om tilfredshet først.

Tålmodighet er ikke mangel på ambisjoner. Det er ikke mangel på mål. Tålmodighet betyr at lykken din er avhengig av omstendighetene dine.

Hvordan fjerner du det som gjør deg misfornøyd? Du eliminerer årsaken: - Sammenligne -. Vi sammenligner alt i dette landet. Biler, klær, utdanning, mobiler, hager og listen er lang.

Når du sammenligner deg med andre, kommer du til og bli misfornøyd. Du må lære og slutte og sammenligne deg med andre. 

Paulus sier i Filipperne 4:12:  -- Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. --

Tålmodighet kommer ikke naturlig. Det er noe vi må lære. Hvis vi gjør dette, lover Gud og møte alle våre økonomiske behov.

Bibelen sier: -- Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den. -- 1. Timoteus 6:6-7

En av de største hemmelighetene i og lære og være tilfreds er og innse at du egentlig ikke eier noe. Det er alt på lån til deg i ca 80 år! Du tok ikke med en eneste ting i denne verden, og du kommer heller ikke til og bære noe ut av den. Du får bare bruke det mens du er her på jorden. Bibelen kaller det forvaltningen. Du er leder eller forvalter av hva Gud lar deg ha mens du er her, men det er egentlig ikke ditt. Når du forstår at du bare er en leder av de velsignelsene Gud lar deg ha i livet ditt, og du holder dem med en åpen hånd, vil du ikke være opptatt av og miste dem.

Så hva om du taper ting? Gud kan slå av en kran og slå på en annen like enkelt. Lær og være tilfreds, fordi ting ikke varer. Gud er mer interessert i din karakter enn din komfort.


mandag 14. august 2017

Guds vilje @ Bibelstudie


-- Jesus svarte: - Du hadde ingen makt over Meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. -- Deler av Johannes 19:11

Ingenting som ikke er Guds vilje, kan komme inn i livet til den som stoler og adlyder Gud. Dette gir oss en uendelig takknemlighet og glede. For Guds vilje er den ene håpefulle ting i verden. Og det jobber Gud Den Allmektige for oss hele tiden, men ingenting kan hindre det hvis vi overgir oss og tror.

For alt er godt for oss som elsker Gud. Vi lever et fint liv hvis vi lever i sentrum av Guds vilje. Alt det vonde blir til velsignelser underveis.

I midten av sirkelen av Guds vilje står jeg. Alt er bra! For det er min Far som har planlagt det. Skal jeg passere gjennom bølger av sorg? Da vet jeg at jeg kan komme til Jesus og Han kan jeg stole på. Gud er kjærlighet og Gud er trofast. Så i fred hviler jeg. Med skyggen og solskinnet, med glede og smerte , Herre jeg stoler på Deg.

Update - tilbake til hverdagen


Hei kjære blogg lesere og riktig fin mandag til dere :-) Nå er ferien over og det er tilbake til hverdagen for min del, jeg gleder meg til masse blogging fremover, håper dere har det finr <3

Det har vært en fin ferie, rolig ferie, men samtidig en del og gjøre, jeg jobber med et Bibelstudie innlegg som blir postet om litt, men først ville jeg bare stikke innom for og si hei :-)

Jeg har det veldig fint, og er i strålende humør og det takker jeg Jesus for <3

Ønsker dere en velsignet mandag <3

lørdag 12. august 2017

En blogg pause - er tilbake


Hei kjære blogg lesere :-) Nå har jeg hatt en lang pause fra bloggen, jeg trengte det, men har savnet bloggen såå mye, jeg har heller ikke vært så mye på sosiale medier, det har vært rart, men på en måte trengte jeg det også, jeg trengte og få tid til andre ting og verdsette andre ting, ikke bare være på sosiale medier.

Men nå kjenner jeg meg klar til og blogge igjen, jeg har hatt en lang pause nå, og jeg har også hatt ferie, noe jeg følte jeg trengte også, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg tok denne pausen, men det bare ble sånn, nå er jeg ihvertfall tilbake og det blir Bibelstudie innlegg fremover, jeg gleder meg veldig til og skrive og har så mye motivasjon.

Jeg har savnet og skrive og snakke med dere, dere er så unike og fantastiske mennesker, og dere skal vite jeg ber mye for dere <3 faktisk hver dag.

Nå er ihvertfall ferien snart over og på mandag er det helt over, det er tilbake til hverdagen igjen og jeg kjenner egentlig at det skal bli veldig godt, jeg elsker rutiner og lister og jeg gleder meg så til og komme i gang igjen, klart ferie har vært godt, men det samme gamle venter og det ser jeg faktisk frem imot :-)

Ville bare skrive dette innlegget med en liten forklaring, ønsker dere Guds rike velsignelse <3 take care <3

torsdag 10. august 2017

Når vi er ensomme lengter vi etter forholdet til Gud @ Bibelstudie


-- Da sa Herren Gud: - Det er ikke godt for mennesket å være alene. -- Deler av 1. Mosebok 2:18

Det du ofte kaller ensomhet er virkelig at du savner tid med Gud. Du ble skapt for og ha et personlig forhold til Jesus Kristus. Faktisk døde Guds Sønn slik at du kunne få det. Ingenting kommer til og kompensere for det. - ingen person, ingen erfaring, ingen suksess, ingen rusmiddel, ingen ting, Ingenting kommer til og fylle det vonde hullet i hjertet ditt, annet enn Gud, som leger det. Han vil at du skal kjenne Ham.

Hvordan lærer du og kjenne Gud?

1. Åpne ditt liv til Jesus Kristus. Si, "Jesus Kristus, jeg vil bli kjent med Deg. Jeg vil lære og elske Deg slik Du elsker meg, selv før jeg visste det. Jeg vil ha et personlig forhold til Deg."
Du ble skapt for et forhold til Gud. - ikke en religion av frykt, regler og ritualer, men et forhold hvor du snakket til Gud hele tiden, og Han jobber i og gjennom deg. Det er motgift mot din dypeste ensomhet.

2. Bli med i en Kirke familie. Vi var ikke ment til og være alene som kristne. Finn et sted hvor du kan bli involvert. Bli med i en liten gruppe der andre mennesker blir kjent med deg og hvor du finner støttenettet du trenger når du går gjennom de tøffe tider. Ta en sjanse og bli kjent med nye mennesker.

Den virkelige grunnen til at mange kristne er ensomme, er fordi de sitter når de skal tjene. Over oss er en verden full av mennesker som er ensomme og venter på og bli tatt vare på. Den eldre personen som ikke har fått besøk på to år. Den eneste voksen som går hjem hver kveld til en ensom leilighet. Den enken som nettopp har begravet mannen sin. 

Verden er full av folk som venter på og bli elsket. Stopp med og si, "Jeg har ingen venner!" Og begynn og si "Gud, hvem kan Du bruke meg til og hjelpe og få en god venn? Hvem kan jeg vise kjærlighet til?"

Du vil gå gjennom ensomme tider i livet ditt, men du vil aldri gå gjennom det alene hvis du har et personlig forhold til Jesus Kristus. 

fredag 4. august 2017

Hvordan jeg har min stille tid med Jesus hver morgen @ Bibelstudiene mine

Det aller første jeg gjør når jeg står opp, før frokost og før alt, er og åpne min Bibel og studere Guds Ord, dette er min stille tid med Jesus hver morgen, dette er det som gjør hele forskjellen på hvordan dagen min kommer til og bli, en dag uten Bibellesning føler jeg er helt feil for min del, i dag tenkte jeg og ta dere med på hvordan jeg studerer Guds Ord hver morgen, hvordan jeg bruker min stille tid med Jesus. Husk det er ingen fasit på hvordan man bruker sin tid med Jesus, men jeg vil fortelle dere hvordan jeg bruker min tid, kanskje kan dere hente noen tips fra meg :-) Guds Fred til dere fra meg <3

- Aller først starter jeg med min Bønn til Gud. Her Ber jeg gjerne om at Gud skal vise meg noe i Bibelen eller noe jeg leser ellers, at Jesus skal snakke til meg og jeg takker Gud for Hans Ord, at jeg i det hele tatt har en Bibel, og det føler jeg meg veldig takknemlig for.


I vesken min eller sekken min hvor enn jeg drar er dette jeg har med meg, jeg kan sitte på en cafe, en buss eller hvor som helst og jeg har lyst til og lese litt mer i Bibelen min, jeg åpner den ofte på cafe og diverse, synes det er fint og lese der også :-) jeg leser Bibelen min også flere ganger ellers om dagen, ikke bare om morgenen, men jeg synes uansett det er godt og starte dagen med Guds Ord, jeg skal vise dere innholdet, dette er penalet mitt med penn og fargeblyanter, finner jeg et vers jeg liker så streker jeg under det med farger i min Bibel, notatboken min er der jeg skriver ned mine Bibelstudier, jeg kommer tilbake til hvordan i innlegget lenger ned. Til høyre er vesken jeg bruker som jeg har Bibelen min i og litt diverse bøker og en notatbok jeg skriver prekner i når jeg er på et møte eller andre notater fra møter.


Her inni denne Bibelvesken har jeg små tynne bøker, de er fint og ha lett tilgjengelig.


Til venstre en andakts bok med en liten tekst og noen Bibelvers, etter den kommer Bibelleserplanen min med Kirketekstene fra den og den datoen, så notatboken min jeg skriver ned prekner og notater fra møter, ikke alltid jeg bruker den, hender jeg har noen andre også, men denne har jeg hatt i mange år, faktisk helt siden jeg var 15, det er få sider igjen, men jeg har brukt veldig mange forskjellige, men her står de preknene og notatene fra møter med ekstra betydning, til og med engelske prekner fra møter i Israel og diverse, også fra et møte i Sverige med en kjent predikant, jeg synes det er så fint og se tilbake på, helt til høyre er en bok jeg har begynt og lese nå om dagen, Onsdagslunsj med ørkenfedrene, en guide og en bønn, fin og bruke i hverdagen, jeg har ikke lest den ut  enda, og skriver nok en bokanmeldelse om den, den er så fin og jeg elsker den <3


Jeg har mange Bibler i forskjellige oversettelser, om dagen bruker jeg denne, det er en trend utgave i kunst skinn, kostet bare 198 kr på salg og er den nyeste oversettelsen, jeg elsker den <3


Så over til hvordan jeg gjør Bibelstudiene mine, veldig enkelt og veldig fint, noe alle kan få til, jeg liker ihvertfall og gjøre mine morgen studier på denne måten :-) Som jeg skrev i starten av innlegget starter jeg alltid med en Bønn for dagen.

Så åpner jeg notatboken og skriver hva jeg er takknemlig for den dagen, her prøver jeg og finne på nye ting hver dag, og prøver og være kreativ, for selvsagt er man takknemlig for de nærmeste og for at man har mat på bordet og tak over hodet, men jeg prøver og være mer spesifik og takke Gud for noe som jeg er takknemlig for og det kan egentlig være hva som helst.
Under der skriver jeg hva som er på hjertet mitt, tanker, følelser osv, dette er også en fin måte og få ut alt så er det ute av verden, og man kan konsentrere seg om Jesus, det skal også sies at jeg har bakgrunns musikk, en kjempe fin lovsang spilleliste på Spotify.

Så noterer jeg ned dagens lesning, alle Bibelversene eller kapitlene jeg skal lese den dagen.

Under der skriver jeg vers jeg liker, eller noe som jeg føler snakker til meg den dagen, noen vers som skiller seg ut for meg den dagen, og de streker jeg gjerne under med farger i Bibelen min. I notatboken skriver jeg ned de versene, hele versene, ikke bare hvor det står.

Så skriver jeg et notat for dagen, et notat kan være noe jeg får ut av, av det jeg leser, eller det kan være et fint notat jeg har lest i en andakts bok, noe fint jeg har funnet, et dikt jeg har skrevet selv, eller funnet et sted, eller noe som jeg føler passer inn i  notat. 

Så avslutter jeg notatboken med og skrive ned en Bønn til Jesus, så lukker jeg den og ber til Jesus for dagen, eller jeg har noen spesielle bønnemner som noen har spurt meg om og be for, dette er noe jeg bruker en del tid på også, jeg har ofte mye på hjertet :-) Jeg ber også for alle mine blogg lesere, og dette gjør jeg hver dag, uansett om jeg kanskje ikke blogger den dagen.

Så dette var hvordan jeg har min stille tid med Jesus hver dag, mine Bibelstudier :-) håper dere likte innlegget,ønsker dere Guds rike velsignelse <3

Når fristelsen ringer, bare legg på telefonen @ Bibelstudie

-- Den vise frykter det onde og vender seg bort fra det, dåren er overmodig og selvsikker. -- Ordspråkene 14:16 ****** Det er s...