onsdag 29. november 2017

Den Bønn Gud svarer @ Bibelstudie

-- Så rørte Han ved øynene deres og sa: << La det skje med dere etter tro! >> -- Matteus 9:29

****************

Det er bare en slags Bønn Gud svarer: Troens bønn. Siste del av Matteuss 9:29 sier: -- << La det skje med dere etter tro! >> -- 

Vi ser så lite i våre liv fordi vi forventer så lite i våre liv,

Hva er tro? Du kan si, "Jeg tror Gud kan gjøre det!" Men det er ikke tro, det er bare et faktum. Gud kan gjøre det om du tror eller ikke, "Jeg tror at Gud kan gjøre det", er heller ikke tro. Det er håp. "Jeg tror Gud vil gjøre det" - det er tro.

Noen mennesker ber om det økonomiske, om mål de har helsemessig, og de tenker fordi de ber om gode ting de vil ha. Gud vil svare på bønnen din. Men ønsket er ikke tro. Det kan føre til tro, men det er ikke tro.

Hvis jeg tar et frø og planter det i bakken og om noen måneder, spirer det og jeg får en tomatplante fra den, er det et mirakel? Nei. Jeg samarbeider bare med lovene i Guds univers, og det skjedde, Når jeg ber, er det et mirakel og tro på og følge betingelsene som er skrevet i Skriften, og Gud svarer? Nei. Det er rett og slett i tråd med de universelle lovene i livet som Gud har ordinert.

Bibelen sier, "i henhold til din tro", ikke i henhold til din evne, din utdannelsen eller hvor god person du er. Hvis du har møtt betingelsene i Skriften - du har et ærlig forhold til Gud., har du tilgitt andre, du er villig til og dele resultatene med andre mennesker, og du ber Gud i tro - da har du all rett til og forvente at Gud svarer på bønnene dine.

mandag 27. november 2017

Hvorfor du ber er viktigere enn hva du ber om @Bibelstudie

-- Dere ber og får ikke, fordi dere ber galt, for at dere skal sløse bort i deres lyster. -- Jakob 4:3

**************

Hvis du forventer at Gud skal velsigne livet ditt, må du være villig til og velsigne andres liv med de samme fordelene Gud har gitt deg. En av betingelsene for og få bønnen din besvart er en vilje til og hjelpe de mindre heldige med de velsignelsene vi får.

Ordspråkene 21:13 sier:  -- Den som lukker sitt øre for den fattiges rop, skal selv måtte rope og ikke bli hørt. -- 

Gud sier at hvis vi ignorerer de som åpenbart er i vanskeligheter rundt oss, hvilken rett må vi forvente at vi da skal få?

Gud vil at vi skal være som Han, og Gud er kjærlighet. En av måtene vi viser at vi har kjærlighet, er at vi er villige til og være sjenerøse mot andre mennesker. Prinsippet om forvalter er gjentatt gjennom hele Skriften: Gud velsigner oss slik at vi kan være en velsignelse for andre mennesker.

For eksempel kan vi spørre Gud om god helse, men hva skal vi gjøre med den sunne kroppen etter at vi har fått den? Hjelper vi oss selv, eller ber vi slik at vi også kan hjelpe andre mennesker? Når vi ber Gud om og velsigne våre virksomheter eller karrierer, er vi villige til og gi tilbake en del av hva Gud har velsignet oss med?

Bibelen sier i Jakob 4:3 -- Dere ber og får ikke, fordi dere ber galt, for at dere skal sløse bort i deres lyster. -- Motivet er viktig i bønn. Hvorfor du ber er viktigere enn det du ber om.

Er det mulig og be for den rette tungen men med feil motiv? Ja det er det. Jeg sier ikke at du aldri bør be for dine egne personlige behov. Jesus sier og be. " Gi oss i dag vårt daglige brød." I Markus kapittel 11 sier Han at du skal be for dine ønsker. Men du må sjekke motivet ditt. Er du villig til og dele din velsignelse med andre mennesker, eller skal du ha alt for deg selv?

Gud er ikke interessert i og bare tilfredsstille vår egoisme. Bønnevikårene er et ærlig forhold til Gud, en tilgivende holdning til andre mennesker, og en vilje til og dele Guds velsignelser med andre mennesker. Gud elsker oss, og Han lærer oss og be på en effektiv måte. 

søndag 26. november 2017

Tre spørsmål for og vurdere ditt forhold til Gud @ Bibelstudie 

-- Dersom dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. -- Johannes 15:7

*************

Lover Gud og svare på alles bønn? Johannes 15:7 sier: -- Dersom dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. --

Det er et vakkert løfte. Men i Skriften har vært løfte et premiss. Gud lover og gi oss det vi ber om - hvis vi har et ærlig forhold til Ham.

Det er tre spørsmål du må spørre deg selv, om du bil ha et ærlig forhold til Gud.

1. Nekter jeg og innrømme ting jeg har gjort feil i det siste? Når vi går vår egen vei, er vårt forhold til Gud ødelagt. Vi er uærlige når vi prøver og leve to forskjellige liv samtidig - en for Gud og den andre for oss selv. Så hva må vi gjøre?  -- Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndere og rense oss fra all urettferdighet.  -- 1. Johannes 1:8-9

Bekjennelse er rett og slett og være ærlig mot Gud og si: << Gud, Du har rett. Jeg tok feil. Vær så snill og tilgi meg. >>  

2. Jeg ignorerer noen av Guds prinsipper? Når jeg vet at jeg holder fast på noe som Gud vil ha meg til og gi slipp på, bryter det forbindelsen med Ham. Det står i Bibelen. -- Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og hva vi enn ber om, det får vi av Ham, fordi vi holder fast på Hans bud og gjør det som er til behag for Ham. Dette er Hans bud, at vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi Navn og elske hverandre, slik Han bød oss. -- 1. Johannes 3:21-23

3. Hvordan kan jeg holde alle Guds befalinger? Ingen er perfekt. Men Gud krever ikke fullkommenhet. Han vil at vi skal følge Ham i tro. Trenger jeg virkelig Guds vilje for livet mitt? Bibelen sier i 1. Johannes 5:14-15 -- Og dette er den frimodige tilliten vi har til Ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han oss, og dersom vi vet at Han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemne oppfylt hos Ham. --

Når vi spør etter Guds viljen så har vi tillit til bønn, og vi vet at Han skal svare. Mange mennesker går rundt og sier: " Gud, er det Din vilje om jeg ber om dette?" Over hvert lille element. Det virkelige problemet er ikke, " Gud, hva er Din vilje med hensyn til denne spesifikke omstendigheten? " Det virkelige problemet er, " Er mitt liv i harmoni med Gud?". Hvis det er, vil mine ønsker være i harmoni med Hans vilje.

Gud ga oss Bibelen slik at vi kan bli kjent med Ham og leve ut Hans vilje. Og det er en kilde til oppmuntring. Det viser at Han vil at vi skal lykkes i og gjøre de tingene Han ber oss om og gjøre.


Nummer 6 i en krise: Bekjenn din synd til Gud

-- Vi har syndet og gjort misgjerning, vi har vært ugudelige og gjort opprør, vi har veket av fra Dine bud og Dine dommer, vi har ikke hørt på Dine tjenere, profetene. De talte i Ditt navn til våre konger og våre fyrster, til våre fedre og alt folket i landet. -- Daniel 9:5-6

*************

I de siste Bibelstudie innleggene har vi sett hvordan det og be i en krise. Daniel viser oss seks hovedprinsipper under hans bønn i Danielsbok kapittel 9. De fem første prinsippene er:

- La Gud snakke med oss før vi snakker til Ham.

- Fokuser på vår oppmerksomhet på Gud og søk Ham.

- Og søke Herren med hele hjertet vårt.

- Og vise Gud at vi er seriøse gjennom Bønn.

- Og takke Gud for Hans kjærlighet og Hans løfter.

Til slutt må vi ydmyke oss og bekjenne vår synd.

Gud vil ikke høre oss klage, men Han vil lytte til ydmyk bekjennelse. Gud reagerer på ydmykhet. Gud kjenner allerede enhver tåpelig ting du har gjort i livet ditt, men Han vil fortsatt at du skal bekjenne din synd.

Hvordan reagerer Gud når du er ydmyk? Han reagerer med tilgivelse, barmhjertighet og nåde.

Bekjennelse betyr ganske enkelt og fortelle Gud om synden din. Du sier til Gud at Han har rett. Det du gjorde var synd. Du lager ikke unnskyldninger. Du kaller det ikke en feil. Du innrømmer at du hadde feil.

Bli spesifikk med bekjennelsen din som Daniel gjorde i Danielsbok 9:5-6: -- Vi har syndet og gjort misgjerning, vi har vært ugudelige og gjort opprør, vi har veket av fra Dine bud og Dine dommer. Vi har ikke hørt på Dine tjenere, profetene. De talte i Ditt navn til våre konger og våre fyrster, til våre fedre og alt folket i landet. --

Daniel sluttet ikke her. Hans bekjennelse fortsatte i ytterligere 10 vers som han beskrev sin synd.

Han ble enig med Gud om at israelittene hadde:

- Brakt skam og skam på seg selv.

- Vært ugudelige.

- Ga ingen oppmerksomhet til Herren om hva Han hadde fortalt dem.

- Har vært uvitende når det gjaldt Guds advarsler.

Det er spesifikt. 

Daniels bønn hjelper oss og forstå hvordan vår usammenhengende synd skaper avstand mellom Gud og oss - og det er en kraftig påminnelse om hvordan Gud svarer våre bønner når vi er enige med Ham om vår synd. Husk alltid - Gud er for oss, ikke mot oss. 

fredag 24. november 2017

En oppdatering

Hei kjære blogg lesere :-) nå er det lenge siden jeg har blogget til dere og jeg tenkte jeg skulle forklare hvorfor. Jeg har slitt nå noen uker, angsten har vært veldig kraftig og jeg har vært deprimert, jeg har hatt svært lite energi, men har allikevel fått gjort mye, og pusher meg litt ekstra, men jeg har ikke hatt overskudd ellers til og blogge, og beklager det - virkelig, trøsten min er Jesus, og Guds Ord, jeg ber mye og leser.i Bibelen min, der finner jeg styrken jeg trenger for dagen.

Men nå håper jeg og kunne blogge litt fremover, jeg har begynt og trene styrke igjen, det for meg gir meg stor glede og det gir meg veldig mye, min escape fra angsten og depresjonen, da kan jeg bare fokusere på øvelsene, og det som er med trening er at det utløser endorfiner som er kroppens lykke hormon - det gir meg så mye og kunne trene og det hjelper meg så mye.

En liten forklaring fra meg, også kommer jeg til og blogge Bibelstudie innlegg fremover :-) ønsker dere en velsignet fredag 

tirsdag 14. november 2017

Hvordan går det med deg? @Personlig

Hei kjære blogg lesere :-) - I det siste har det kommet inn mange meldinger og mailer fra noen av mine blogg lesere, spørsmålet som går igjen er - hvordan går det med deg? 

Dette tenkte jeg og svare på i et eget innlegg i serien min som heter @Personlig. - Det har vært flere Bibelstudie innlegg i det siste og disse elsker jeg og skrive, det er disse innleggene som ligger mitt hjerte nærmest, jeg har en del ikke kristne blogg lesere også, noen har faktisk tatt imot Jesus etter og ha lest innleggene mine. Takk Jesus!

Og en del av dere etterspør disse personlige innleggene fordi dere ønsker og bli bedre kjent med meg som person, ikke misforstå meg, for jeg liker og skrive disse innleggene også, men grunnen til at det har blitt flere Bibelstudie innlegg og mindre personlige innlegg / hverdagsinnlegg - er fordi Bibelstudie innleggene ligger mitt hjerte nærmest, men så klart kommer det noen hverdags innlegg og noen personlige innlegg en gang i blant, sånn som i dag hvor jeg ønsket og sette meg ned for og svare på spørsmålet som går igjen - hvordan går det med deg?

Så etter en lang innledning skal jeg svare på spørsmålet - vell hva skal jeg si, det er mange svar på dette, fordi jeg vil vell si det svinger, det svinger faktisk veldig. Og det både psykisk , men også fysisk.

Det er sånn det er noen ganger og ha en psykisk sykdom og noen kroniske sykdommer,la meg forklare litt, vell jeg sliter med en del angst, til tider veldig mye angst, og ille angst, av og til kan jeg kjenne på en depresjon også, men det varer som regel ikke lenge, men jeg har funnet ut hvorfor - som veldig mange andre sliter jeg denne tiden av året, ganske rart og tenke på at det er for meg den fineste tiden av året og at det har kommet snø og at desember. Vinter osv er min favoritt tid løpet av året, de fleste liker kanskje sommeren best, men jeg er uten tvil et vinter menneske, det som er, er at jeg her en dag kom over noen veldig gamle tekster fra da jeg var veldig psykisk syk, disse ble delt på nett og jeg var veldig dårlig psykisk, jeg satt vell mer eller mindre og lo for meg selv og følte meg flau som hadde delt alt dette på nett, men så begynte jeg og lese kommentarene og det stakk veldig, jeg så hvor slemme folk kan være, og jeg var veldig sårbar, jeg fikk trusler og det var en veldig vond tid, men noe annet jeg så var at jeg på disse 10 årene ca, har kommet så mye lengre, og det er rart og se på den måten at ingen leger og sånt trodde jeg noen gang kom til og bli bra.

Og så stakk det når jeg tenker på det, fordi jeg har gått noen uker nå hvor jeg har følt meg ganske langt nede, også når jeg tenker litt på det, så ser jeg at det kan jo virkelig ikke sammenlignes med før, også innser jeg det. Og ja det jeg vil frem til at jeg følte meg dårligere enn del jeg egentlig var, det føltes som jeg på en måte så tilbake på meg selv, og det var egentlig ikke så ille som jeg trodde.

Noen ganger er det litt sånn, jeg vet ikke helt hva jeg vil frem til her, men det svinger og noen ganger veldig, men selv om det svinger, og selv angst og en smule depresjon, så er det så mye bedre enn før og dette er noe jeg må huske på, for ofte kan jeg tro jeg er dårligere enn jeg egentlig er, og selvfølgelig føles det veldig lille når det står på, men det jeg må huske på er at all angst er ille uansett hva og jeg mener ikke at man skal tenke sånn at ja jeg er ikke dårlig nok, for selvfølgelig angst er grusomt uansett, men det jeg mener er at jeg må samtidig tenke på at jeg har kommet så langt og mye lengre og at ingen leger hadde tro på meg, jeg må huske det samtidig - fordi at da er det lettere og styrke seg selv på en måte, og tenke hey - jeg har klart det før, jeg klarer det igjen.

Men det jeg finner mye trøst , hjelp og stryke i er min daglig Bibelstudie og min samtale med Gud iform av Bønn, samtidig som det hjelper veldig og skrive Bibelstudie innlegg. Det betyr mye, det er mye jobb bak det, jeg sitter store deler av dagen med det, et innlegg tar 3-6 timer, og det er mye jobb bak innlegget også, men det er så vært det, jeg ber alltid før ett innlegg skrives, og jeg ber så mye for dere også :-)

Så det har vært noen uker nå med litt opp og ned kan en si, men i det store og det hele går det egentlig bra og det er takket være Jesus :-)mandag 13. november 2017

Nummer 5 i en krise: Takk Gud for Hans kjærlighet og Hans løfter @ Bibelstudie


-- Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: << Å Herre, Du store og fryktinngytende Gud, som holder pakten og bevarer miskunnheten mot dem som elsker Deg, og mot dem som holder Dine bud. -- Daniel 9:4

**********

Du kan ikke gjøre noe viktigere enn og be under en krise, som vi har lært, gir Daniel oss et godt eksempel når det gjelder Bønn mens du går gjennom livets tøffeste tider.

Vi har allerede lært og:

- La Gud snakke med oss før vi snakker til Ham.
- Fokusere vår oppmerksomhet på Gud og søke Ham.
- Og søke Herren med hele hjertet vårt.
- Og vise Gud at du er seriøs gjennom Bønn.

Vi må også takke Gud for Hans kjærlighet og Hans løfter.

Daniel beskriver dette i Danielsbok 9:4: -- Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: << Å Herre, Du store og fryktinngytende Gud, som holder pakten og bevarer miskunnheten mot dem som elsker Deg, og mot dem som holder Dine bud. -- 

Du kan være sint eller frustrert på Gud. Men det er derfor du trenger og takke Gud for Hans kjærlighet og Hans løfter. Du trenger et perspektivbytte.

Noen vers senere leser vi dette:  -- Barmhjertigheten og tilgivelsen tilhører Herren vår Gud. For vi gjorde opprør mot Ham. -- Daniel 9:9

Vi burde være takknemlige for at Gud er trofast, selv når vi ikke er det. Gud holder Sine løfter hver gang.

Og Gud vil fortsette og holde dem i krisen din. Han vil ikke forlate deg. Vis Gud at du skjønner det. La Ham få vite at du stoler på Ham.

Det er en viktig del av en Bønn at Gud alltid vil svare under en krise.


fredag 10. november 2017

Nummer 4 i en krise: Vis Gud at du er seriøs gjennom Bønn @ Bibelstudie


-- Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for og søke Ham i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestrie og aske. -- Daniel 9:3

********

Daniels bønn i Daniels bok kapittel 9 gir oss et flott eksempel for og be i en krise. I de siste blogg innleggene har vi lært:

- La Gud snakke med oss før vi snakker til Ham.
- Fokuser vår oppmerksomhet på Gud og søk Ham.
- Utrykke våre ønsker med følelser.

For det fjerde, den slags bønn som Gud svarer under en krise er der vi viser at vi er seriøs og mener alvor. Du må signalisere til Gud at du mener alvor. Det er ikke bare et innfall eller en uformell tanke. Du må la Gud se hvor viktig det er for deg.

Daniel beskrev tre forskjellige måter han signaliserte at han mente alvor til Gud. -- Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for og søke Ham i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestrie og aske. -- Daniel 9:3

Vi skal fokusere på det første han gjorde. Han fastet fra mat. Fasting er en åndelig disiplin som folk har brukt i århundrer.

Jesus sa at noen mirakler kun kunne skje gjennom bønn og faste, ikke bare ved bønn. Hvorfor? Fasting forteller Gud at du er seriøs med bønnen din.

Moses fastet før han mottok de ti bud. Israelittene fastet før de gikk inn i mange av deres store kamper. Daniel fastet for og motta veiledning fra Gud.  Nehemja fastet før han begynte et stort byggeprosjekt. Jesus fastet i seier over fristelse.

Når  du er i en krise, må du vise Gud at du er seriøs. Fasting er en effektiv måte og gjøre dette på. Men det finnes flere måter og faste på, er du som meg og må ha mat på grunn av sykdom, for eksempel diabetes o.l (jeg sliter med insulin resistens og har problemer med blodsukkeret og er avhengig av og spise hver tredje - fjerde time for og ikke bli dårlig) , så finnes det heldigvis flere måter og faste for oss med sykdoms problemer, man kan til  eksempel kutte ut en ting eller flere ting som tar fra deg oppmerksomheten vekk fra Gud, la oss si du ser mye på tv - vell kutt ut tv for en periode, eller pc, eller du kan spise et lettere måltid, finn ut en ting du bruker mye tid på hver dag - og bruk den tiden heller på Gud, la  oss si du er mye inne og bruker tiden kun inne på sosiale medier osv hele dagen, vell dropp det, ta deg en tur ut i naturen, be og ta med Bibelen din, søk Gud, vis at du er seriøs.
torsdag 9. november 2017

Nummer 3 i en krise: Søk Herren med hele hjertet ditt


-- Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for og søke Ham. -- Deler av Daniel 9:3
-- Jeg ba til Herren min Gud og bekjente. -- Deler av Daniel 9:4

*********

I de siste Bibelstudie innleggene har vi sett på Hvordan Daniel ba i en krisetid i sitt liv og i Israels liv. Hans bønnemønster viser oss hvordan vi kan be på en måte som Gud svarer oss på.

Så langt har vi lært at vi må:

- La Gud snakke med oss før vi snakker til Ham.
- Fokusere vår oppmerksomhet på Gud og søke Ham. Da må vi uttrykke våre ønsker med lidenskap.

For ofte når vi ber snakker vi uten og tenke på hva vi sier. Vi har ordene memorert. Det er ingen lidenskap og det er ikke ekte.

Sannheten er at Gud bryr Seg mer om dine bønners lidenskapelig oppriktighet enn ordene du bruker. 

Mennesker er skapt i Guds bilde. Han viser følelser. Han blir sint. Han blir trist. Han blir glad.

Gud elsker ikke bare deg. Gud elsker deg lidenskapelig og følelsesmessig.

Daniel beskrev sin lidenskapelige bønn i Daniel 9:3: -- Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for og søke Ham. -- 

Kanskje du trenger og be slik for familien din eller vennene dine. Du trenger og søke Herren med hele hjertet ditt.

Alle av oss trenger og be for verden rundt oss. Våre hjerter bør gråte når vi ser ødeleggelsen av krig, sult og det onde i vår verden. 

Vi trenger og søke Herren med hele hjerte vårt og snakke med Gud om det. 


Nummer 2 i en krise: Fokuser og søk Gud


-- Jeg elsker dem som elsker Meg, og de som søker Meg med iver, de skal finne Meg. -- Ordspråkene 8:17

**********

Vi har alle vært i en krise som tester alt i livet, inkludert vår tillit til Gud. Daniel gir oss et flott eksempel på bønn i disse vanskelige tidene.

Vi finner seks viktige prinsipper for dette i Danielsbok kapittel 9, i forrige innlegg så vi på det første av disse prinsippene - vi lar Gud snakke med oss før vi snakker til Ham.

Det andre  trinnet for og be på en måte som Gud vil svare oss i en krise er og fokusere vår oppmerksomhet på Gud når vi søker Ham.

Daniel gjorde dette i Danielsbok 9:3 -- Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for og søke Ham i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekketrie og aske. --

Dette er grunnleggende råd som fungerer utenfor ditt forhold til Gud. Du vil forberede forholdet i livet ditt hvis du fysisk vender deg mot den andre personen og fokuserer på dem når de snakker med deg.

Og vende ansiktet mot noen viser oppmerksomhet. Du kan også gjøre dette mot Gud. Fysisk, se opp mot himmelen. Hvis du kan, gå ut og se på himmelen mens du ber.

Vend fokuset ditt på Gud, det er det første skrittet i og virkelig fokusere på Ham og søke Ham, noe som er viktig i en krise situasjon og hvert annet øyeblikk i våre liv.

I Amos 5:4 står det: -- For så sier Herren til Israels hus: Søk Meg, så skal dere leve. --

Vi er ofte i en krise situasjon fordi vi har sluttet og søke Herren i visse aspekter i våre liv. For og komme seg ut av krisen i livet må vi gjøre ting annerledes.

Du er garantert suksess av Gud når du søker Ham. Han forteller oss: -- Jeg elsker dem som elsker Meg, og de som søker Meg med iver, de skal finne Meg. -- Ordspråkene 8:17


onsdag 8. november 2017

Nummer 1 i krise: Hør og la Gud snakke først @ Bibelstudie


-- Det var i det første regjeringsåret til Dareios`, Ahasverus` sønn, han som var av medernes slekt og som var gjort til konge over kaldeernes kongerike. I det  første året av hans regjeringstid forsto jeg, Daniel, ved hjelp av bøkene, tallet på de årene som Herrens Ord til profeten Jeremia hadde omtalt. Han ville la det gå hele sytti år etter at Jerusalem lå i ruiner. -- Daniel 9:1-2

*********

Vi vil alle møte en krise i livet. Faktisk vil vi nok møte mange. Du har dødsfall i familien din, du mister jobben og har relasjonsproblemer som til tider knuser deg.

Bønn vil være nøkkelen,

Vi kan lære mye av Daniel og hans bønneliv. Som en gammel mann da tiden kom nærmere for israelittene og vende tilbake til sitt hjemland, visste Daniel at hans folk ikke var klare - israelittene hadde fortsatt ikke et riktig forhold til Gud. Dette sørget Daniel over, så han ba.

Hans bønn i Daniel kapittel 9 gir seks viktige stykker om hvordan og be på en måte som Gud svarer på under en krise. 

Først lar du Gud snakke med deg før du snakker til Ham.

Du må høre Guds stemme. Han vil alltid gjøre det første trekket i livet ditt. Han forventer aldri at du skal gjøre noe Han ikke gjør først. Bibelen sier at vi elsker Gud fordi Han elsket oss først. Vi tjener Ham fordi Han serverte oss først. 

Gud snakker, vi svarer.

Så hvordan hører du på Gud? Du leser i Bibelen. Vi snakker med Gud fordi Han snakket med oss først gjennom Sitt Ord. 

Daniel gjorde dette. Bibelen sier: -- Det var i det første regjeringsåret til Dareios`, Ahasverus` sønn, han som var av medernes slekt og som var gjort til konge over kaldeernes kongerike. I det  første året av hans regjeringstid forsto jeg, Daniel, ved hjelp av bøkene, tallet på de årene som Herrens Ord til profeten Jeremia hadde omtalt. Han ville la det gå hele sytti år etter at Jerusalem lå i ruiner. -- Daniel 9:1-2

Du vil aldri be effektivt før du studerer Skriftene og lytter til Herren. Jo mer du kjenner Bibelen, jo mer effektive blir bønnene dine.


Den Bønn Gud svarer @ Bibelstudie

-- Så rørte Han ved øynene deres og sa: << La det skje med dere etter tro! >> -- Matteus 9:29 **************** Det er bare en sl...